Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υπ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ" (D.820-Ε.Υ.: Κ. Τσεκούρας)