Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υπ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΡΟΜΠΟΤ" (B.474-IPROMS-Ε.Υ.: Ν. Ασπράγκαθος)