Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή/ Υπ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Στοχαστικά Συστήματα για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας" (D.103-FP7-Ε.Υ.: Σπ. Φασόης)