Υποτροφίες για συνεργασία σε ερευνητικό έργο Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό