Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποτροφία στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης “ΠΟΛΥΝΑΝΟ” (3 άτομα), Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών