Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών από το ΚΑΠΕ - Κωδικός 1.1