Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΤΕΚ εκπαιδ. περιόδου 2011-2012