Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή/ Υπ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Επίδραση κανναβινοειδών στο ντοπαμινεργικό σύστημα εγκεφάλου επίμυων"