Συμπληρωματική ανακοίνωση για την εισαγωγή 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών β' εξαμήνου ακαδ.έτους 2012-2013-Παν/μιο Πατρών