Μία θέση πρακτικής άσκησης στο εμπορικό τμήμα της εταιρείας emporio.net