Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου