18 άτομα με σύμβαση έργου στις Υπηρεσίες της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.