Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία VRIκα! ακαδ.έτους 2013-2014