Μία θέση πρακτικής άσκησης στο Παν/μιο Κορσικής μέσω του προγράμματος Erasmus Placement