Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εξάμηνης μεταπτυχιακής υποτροφίας με θέμα "ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ"