Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης Υποτροφίας Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του προγράμματος "TRACER Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο Διαδίκτυο"