Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία σε Μεταπτυχιακό Φοιτητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (C.746 - Ε.Υ.: Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)