Προκήρυξη σχετικά με την κατάρτιση πινάκων εφεδρικών προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με έδρα το Τορίνο