Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Παν/μίου Πατρών με γνώσεις συναφείς με το ερευνητικό αντικείμενο "Solidstate Storage Devices and Systems"