Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ- Ο ρόλος και οι μηχανισμοί της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης κατά τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων"