Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ISTRIA- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους"