Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα" (2η δημοσίευση)