Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Σύστημα διάχυτης Νοημοσύνης για την πρόγνωση, διάγνωση, παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές (Εν-ΝΟΗΣΗΣ)"