Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΘΑΛΗΣ – Ανάπτυξη του δυναμικού των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ως προς τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόληψη & την προαγωγή υγείας"