Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα" (1 Υποψήφιος Διδάκτορας)