Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων – WSN-DPCM" (Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος)