Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης "ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 15 - 26/03/2013)