Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "E-coop: Digital cooperatives" (Π244_11-03-2013)