Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman" (Υποψήφιος Διδάκτορας Δερματολογίας)