Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και των επιπτώσεών της στη βιωσιμότητα έργων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και αγροτικής οικονομίας: Εφαρμογή στη λεκάνη του ποταμού Νέστου" (1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)