Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Προσδιορισμός της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης με βάση όλα τα μυο-σκελετικά της χαρακτηριστικά" (1 Δρ.Μηχανολόγος Μηχανικός)