Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρ.2293/13-03-2013- ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑ3741)