Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών