Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών σε παιδιά ναυτικών για σπουδές σε παν/μια κρατών-μελών της ΕΕ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών