Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαέξι (16) υποτρόφων εσωτερικού, σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"