Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» και του Department of Materials and Engineering (MSE) του Πανεπιστημίου Texas at Arlington (UT Arlington)