Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"