1 υποτροφία για διδακτορικό στο πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ "Νέα γενιά πολαριτονικών διατάξεων για οπτοηλεκτρονική" (APPOLO)