Απολογισμός ημερίδας Γραφείου Διασύνδεσης Παν.Πατρών «ΑμεΑ και η ένταξή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας»