Ανακοίνωση πρόσληψης 2 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα