Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "MainCODE / Maintenance and Life Cycle Asset Management, the CornerstOnes for Sustainable DevelopmEnt" (ΙΠΤΗΛ-158)