Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ"