Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Βελτιστοποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων για ταχέως εξελισσόμενες άνιες" (1 πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών)