«Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright σε Επιστήμονες για το έτος 2012 – 2013» - Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές