Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε εισηγητές ανοικτών σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης "Μονάδα Καινοτομίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου"