Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Σύστημα Σχεδίασης Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών" (4 άτομα)