Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Κατασκευή συσκεύης απόλυτης μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας με τη μέθοδο θερμαινόμενου σύρματος" (1 Χημικός Μηχανικός)