Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε γραφεία Διεθνών Σχέσεων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων