Προκήρυξη διαγωνισμού γιο τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας από τα έοοδα του κληροδοτήματος Καθηγητού Αριστείδου Φ. Πάλλα