Προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτήματος "ΑΓΑΜ. ΖΑΧΟΥ" για υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012